top of page

Voorlichting Loge Compass

VOORLICHTING
Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. U wilt niet andermans opinie
opgelegd krijgen. Geen dogma’s. U zoekt uw eigen route door het leven. Maar niet
eenzaam, niet alleen. U zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren. In vrijheid
meningen naast elkaar leggen. Zoeken naar antwoorden op levensvragen. Dat is wat
vrijmetselaren doen.


Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap. Drie trefwoorden waarmee de vrijmetselarij
kan worden gekarakteriseerd. De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig
te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt
verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg
te nemen.


De vrijmetselaar komt in loge om beter mens te worden. Niet om beter te worden dan
een ander, maar om zichzelf te verbeteren. Een mens bij wie denken, voelen en willen in
harmonie zijn. In vrede met zichzelf en zijn omgeving. Vrijmetselaren zijn gewone
mensen, wie niets menselijks vreemd is. Het is niet toevallig dat het ‘Ken uzelf’ steeds
weer aan hen wordt voorgehouden. Tegenwoordig zouden we zeggen: ‘Verbeter de
wereld en begin bij jezelf’.


Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen
sekte of geheim genootschap. De Orde van Vrijmetselaren is een democratische
vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht. In dat streven staat de
Orde natuurlijk niet alleen. Maar de vrijmetselarij onderscheidt zich van andere
organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken. Zij maakt daarbij
gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens
uitbeelden.


Symbolen zijn hulpmiddelen bij het overbrengen van gedachten of gevoelens die vaak
moeilijk onder woorden zijn te brengen. In ons dagelijkse leven bedienen we ons
onbewust van talloze symbolen, waarvan iedereen meteen de bedoeling begrijpt: een
bos bloemen, de trouwring, de nationale driekleur, het kruis, een handdruk, enz. Voor
vrijmetselaren is hun symboliek een taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook
ontmoeten. Waar het gesproken of geschreven woord misverstanden kunnen
veroorzaken, schept die gemeenschappelijke symbolentaal eenheid tussen mensen met
totaal verschillende maatschappelijke achtergronden, opvattingen en karakters.
In de vrijmetselarij neemt de bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de
middeleeuwen, een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar bouwt aan de tempel der
mensheid, aan een betere wereld, waarbij hij zichzelf ziet als een bouwsteen.
Een geliefde uitdrukking is dat de mens een ruwe steen is, die moet worden bekapt en
gepolijst tot een zuiver kubieke steen, zodat die gave steen kan worden ingepast in het
bouwwerk van levende stenen.


Passer en winkelhaak vormen internationaal hét herkenningsteken van de vrijmetselarij.
De passer wordt verbonden met de gedachte aan maatgeven, scheppen, afpassen. Hij is
ook het symbool van de uitstralende Liefde uit het Oosten, het symbool van de
Opperbouwmeester die alles ordende naar maat, getal en gewicht. De winkelhaak met
zijn rechte hoek symboliseert de mens die het Licht ontvangt, de mens die zich in de
‘rechte verhouding’ weet te plaatsen tot zijn medemens.

Minimaal eens per jaar, in ieder geval meestal begin van het werkjaar, houdt Loges
Compass een open dag. Op die dag kan je dan het logegebouw bezoeken waar je onder
het genot van een kopje koffie of thee met de vrijmetselarij en een aantal vrijmetselaren
kunt kennismaken. Er is gelegenheid om kennis te nemen van een platengalerij, een
videopresentatie, je kunt onze werkplaats bezoeken, de plaats waar wij onze ritualen
beleven. En je kunt de aanwezige vrijmetselaren vragen stellen over hun beleving van de
vrijmetselarij. Er is voldoende foldermateriaal aanwezig en je kunt je ter plekke
aanmelden als lid.

bottom of page