top of page

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

5944-anbi-algemeen-nut-beogende-instelling.png

 Loge Compass heeft de ANBI status, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat houdt in dat de vereniging met belastingvoordeel schenkingen kan doen en ontvangen. Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een ANBI. Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Hieronder treft u alle informatie aan die hierbij van belang is.

Bestuur

Voorzitter

Loge Compass

De gevens van de  Voorzitter zijn opvraagbaar bij de secretaris van Loge Compass

Vice Voorzitter

Loge Compass

De gegevens van de Vice Voorzitter zijn opvraagbaar bij de secretaris van Loge Compass

Secretaris

Loge Compass

Het secretaiaat van Loge Compass is bereikbaar op het emailadres van de Loge  

Colofon

Adres Loge Compass

Rulstraat 4

4901 LN Oosterhout (NB)

 

E: secretaris.loge288@vrijmetselarij.nl

KvK: 40284015

RSIN: 801499197

 

Actueel Beleidsplan

Opvraagbaar bij secretariaat

Verslaglegging

Opvraagbaar bij secretariaat

Jaarrekening

Opvraagbaar bij secretariaat

 

Doelstellingen

Regelmatige beoefening van de vrijmetselarij met inachtneming van de regels en gebruiken zoals omschreven in artikel 2 van de statuten van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.

Het beoefenen van de vrijmetselarij past Loge Compass op eigentijdse wijze toe en vertaalt zich als het ontwikkelen van die eigenschappen in de mens, die leiden naar een grotere harmonie in de samenleving, naar verdraagzaamheid jegens de medemens en bevordering van broederschap onder de mensen met inachtneming van de Hoogste Wet. Een en ander uit zich door het tonen van vriendschap, het bewijzen van naastenliefde en het zoeken naar waarheid.

Deze zelfontwikkeling krijgt praktisch gestalte door het ontplooien van maatschappelijke activiteiten, zowel praktisch als financieel.

Beloningsbeleid

Alle werkzaamheden die leden ten behoeve van Loge Compass verrichten vinden plaats op basis van vrijwilligheid. De vereniging heeft geen personeel in dienst en betaald geen onkostenvergoedingen.

bottom of page