top of page

Arbeidstafel Loge Compass

Het overzicht van onze bijeenkomsten noemen wij arbeidstafel . Alle bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor vrijmetselaars. Toch houden wij gemiddeld 1 keer per jaar een bijeenkomst waar ook niet vrijmetselaars welkom zijn.

De bijeenkomsten worden gehouden op het adres Rulstraat 4 te Oosterhout. We kennen verschillende soorten bijeenkomsten: bijeenkomsten waarbij een bouwstuk (soort lezing) wordt gehouden, en Open Loges, waarbij wij een ritueel opvoeren zoals bijvoorbeeld de jaaropening. Visiterende broeders: wij verzoeken vriendelijk uw komst aan te kondigen via secretaris.loge288@vrijmetselarij.nl Wilt u op de hoogte gehouden worden van openbare activiteiten van Loge ‘Compass’, stuurt u ons dan een email naar het secretariaat van de Loge, dan laten wij u weten wanneer wij een volgende voorlichtingsbijeenkomst organiseren. Let wel, Loge Compass, houdt het voorrecht om de Arbeidstafel  naar eigen inzicht te wijzigen.

  Arbeidstafel resterend 1e helft werkjaar  2023-   2024 . 

arbeidstafel :   

01-05 2024  : Bwst : De Weense Grootmeester

08-05. 2024 : Bwst : De Regel van Benedictus

15-05- 2024  : Proeve van een gnostisch rituaal 

                               

Tempelbouw.jpg
bottom of page